Witaj w sklepie MSoftware Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz w MSoftware konta i chciałbyś założyć?

Sklep jest własnością firmy MSoftware.PL Sklep Internetowy, 78-400 Szczecinek . NIP: 673-132-89-88 REGON: 320527337.
Telefon: +94 3744049 lub 508 388 459 E-mail: handel@msoftware.pl - www.msoftware.pl - Konto bankowe PKO BP 79 1020 2791 0000 7902 0128 1849 !przedłużenie NOVO_Szkoła_KOMFORT do 50 uczniów 1 ROK Sekretariat Zobacz większe

przedłużenie NOVO_Szkoła_KOMFORT do 50 uczniów 1 ROK Sekretariat

Nowy produkt

500,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

przedłużenie licencji NOVO_Szkoła_KOMFORT jest to NOVO Dziennik Elektroniczny + NOVO Świadectwa - wydruk świadectw i arkuszy ocen + NOVO Sekretariat - licencja do 50 uczniów w Szkole - licencja na 1 ROK dla publicznych oraz niepublicznych Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Szkół Średnich oraz SOSW. Ważne: Rodzice i Opiekunowie mają bezpłatny dostęp do Dziennika elektronicznego przez Internet - cena rocznego abonamentu zależy od ilości Uczniów w Szkole - ceny zakupu poniżej:

- CENA programu przedłużenie licencji dla Szkół do 50 uczniów na 1 rok to 500,00 złotych brutto - cena już z VAT 23% + odroczony termin płatności 14 dni za Fakturę VAT dla Placówek Oświatowych.

- CENA programu przedłużenie licencji dla Szkół do 100 uczniów na 1 rok to 600,00 złotych brutto - cena już z VAT 23%

- CENA programu przedłużenie licencji dla Szkół do 200 uczniów na 1 rok to 750,00 złotych brutto - cena już z VAT 23%

- CENA programu przedłużenie licencji dla Szkół do 500 uczniów na 1 rok to 900,00 złotych brutto - cena już z VAT 23%

- CENA programu przedłużenie licencji dla Szkół powyżej 500 uczniów na 1 rok to 1200,00 złotych brutto - cena już z VAT 23%

Więcej licencji lub informacji oraz zakup na e-mail handel@msoftware.pl lub telefon stacjonarny +94 37440 49, telefon komórkowy 508 388 439 oraz 508 388 459 - www.MSoftware.pl/sklep

Czas realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od dnia złożonego zamówienia. Szkoły i Placówki Edukacyjne płacą dopiero po zainstalowaniu, sprawdzeniu legalności i prawidłowego działania programów.

NOVO Sekretariat zapewnia dostęp do dokumentacji związanej z procesem nauczania i prowadzonej w sekretariacie szkoły. NOVO Sekretariat to bardzo efektywne narzędzie wspomagające codzienną pracę sekretariatu. Umożliwia prowadzenie dokumentacji szkolnej, księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów czy rejestrów wymagane w szkole. Dzięki modułowi NOVO Sekretariat użytkownik może szybko uzyskać dostęp do informacji statystycznej wymaganej przez System Informacji Oświatowej. Przy obecnych wymaganiach dotyczących sprawozdawczości w szkołach, NOVO Sekretariat nie tylko ułatwi pracę personelowi odpowiedzialnemu za prowadzenie sekretariatu szkoły, ale zdecydowanie przyspieszy dostęp do danych. Moduł NOVO Sekretariat m.in. generuje i zestawia dane uczniów, drukuje księgę ewidencji dzieci i młodzieży oraz księgę uczniów. Moduł pozwala także wydrukować niezbędne dokumenty potrzebne w codziennej pracy sekretariatu - NOVO Dziennik posiada wbudowane schematy pism i decyzji administracyjnych. W czytelny sposób można zdefiniować i powielać pisma, które są specyficzne dla danej placówki. Cechą wyróżniającą moduł NOVO Sekretariat jest możliwość przygotowania w kilku krokach polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. To niezbędne dokumenty prawne, które powinny funkcjonować w każdej placówce, a których sporządzenie ręcznie często nastręcza dyrektorom szkół sporych problemów. Dzięki wbudowanym w aplikację kreatorom dokumentów, dyrektor już w parę minut może przygotować wydrukować komplet ważnych dokumentów prawnych dla swojej placówki. Grube segregatory, szafa pancerna, uginające się pod ciężarem dokumentów półki w sekretariacie szkolnym? Już nie! Wystarczy jakikolwiek komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz dostęp do modułu NOVO Dziennik, a praca sekretariatu szkolnego stanie się znacznie łatwiejsza.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Sekretariat:

 • ewidencja i zarządzanie danymi uczniów:
  • możliwość obsługi wielu jednostek w ramach zespołu szkół
  • wspomaganie procesu naboru uczniów
  • prowadzenie i drukowanie dokumentacji szkolnej:
   • wydruk księgi ewidencji dzieci i młodzieży
   • wydruk księgi uczniów
 • ewidencja dzieci obwodowych
 • import danych z innego oprogramowania w formatach:
  • SOU
  • XLS
 • przygotowywanie informacji niezbędnych do SIO
 • eksport danych do SIO, XML, SOU, plików PDF i EXCEL
 • generowanie pism i decyzji administracyjnych
 • możliwość definiowania własnych pism dla potrzeb każdej placówki
 • przygotowanie polityki bezpieczeństwa
 • przygotowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • różne zestawienia statystyczne:
  • zestawienie dzieci obwodowych
  • zestawienie dzieci niepotwierdzonych w roku szkolnym
  • zestawienie dzieci z dysleksją
  • zestawienie dzieci z nauczaniem specjalnym
  • zestawienie uczniów posiadających kartę rowerową
  • zestawienie dzieci według roczników i płci
  • zestawienie uczniów według profili w oddziałach
  • zestawienie cudzoziemców
  • zestawienie absolwentów
 • wydruk rejestrów:
  • praktyk
  • wypadków
  • legitymacji
 • wydruk legitymacji szkolnych na giloszu

ewidencja legitymacji, praktyk, wypadków itp

Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem związanym z realizacją przez szkołę zadań związanych z kształceniem, opieką i wychowywaniem uczniów. Najważniejszym celem edukacji jest wszechstronny rozwój ucznia. W tym zakresie nauczyciele aktywnie wspierają rodziców. Powinni dążyć do ciągłego kontaktu i efektywnej współpracy zarówno z samym uczniem, jak i jego opiekunem. Stały kontakt na linii nauczyciel-uczęń-rodzic pozwala na naukę szacunku dla dobra wspólnego, kształtuje postawy życia społecznego i uczy rozpoznawania wartości moralnych. Moduł NOVO Dziennik, pozwala na codzienny kontakt między nauczycielem, rodzicem i uczniem. Wspomaga realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w szkole. Umożliwia bieżące monitorowanie postępów w nauce uczniów, frekwencji oraz pozwala utrzymywać stały kontakt ze wszystkimi użytkownikami. Dziennik elektroniczny wprowadza spójny system przekazywania informacji w szkole, monitorowania zachowań i wdrażania procedur zapobiegających powstawaniu negatywnych zjawisk. Dzięki np. wiadomościom wysyłanym za pomocą modułu NOVO Dziennik można szybko poinformować rodziców zarówno o odnoszonych przez ucznia sukcesach, jak również przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, bądź zapobiec ich nasileniu. A np. codzienna informacja o ocenach ułatwia monitorowanie postępów ucznia w nauce, wzmacnia jego systematyczność, a w konsekwencji podnosi wyniki nauczania. Dostęp do modułu NOVO Dziennik pozwala rodzicom także na ścisłe monitorowanie frekwencji ucznia np. poprzez analizę zestawionych godzin nieobecnych. Rodzic ma także możliwość bardzo szybko usprawiedliwiać godziny nieobecne poprzez zaznaczenie wskazanych godzin i przesłanie prośby o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy. Duża automatyzacja procesów, jaka cechuje aplikacje NOVO Szkoła ułatwia również pracę wychowawcy. Nauczyciel akceptując wysłaną prośbę, jednym kliknięciem usprawiedliwia wskazane godziny. Po akceptacji, proces usprawiedliwiania zostaje zakończony. NOVO Dziennik wyróżnia się łatwością i intuicyjnością obsługi, przejrzystością ekranu użytkownika, łatwym dostępem do wszystkich funkcji. Przykładowo, po zalogowaniu do aplikacji, użytkownik w pierwszym oknie ma już dostępne wszystkie niezbędne narzędzia, których potrzebuje do codziennej, efektywnej pracy. Ekran, z niewielką, ale całkowicie wystarczająca ilością przycisków akcji, doskonale się sprawdza w typowej pracy nauczyciela. To bardzo efektywne i korzystne rozwiązanie dla każdej szkoły.

oraz

NOVO Świadectwa - Zgodnie z rozporządzeniem MEN, uczeń po zakończeniu nauki w danej klasie otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do następnej klasy. Moduł NOVO Świadectwa jest połączony z dziennikiem elektronicznym i podsumowuje całoroczną pracę nauczyciela. Umożliwia w zaledwie kilku krokach wydruk arkuszy ocen oraz świadectw na giloszach. Pełna integracja modułu NOVO Świadectwa z modułem NOVO Dziennik, pozwala na uniknięcie konieczności przenoszenia danych pomiędzy modułami np. dotyczących osiągnięć ucznia. Wszystkie dane pojawiają się automatycznie po wystawieniu ocen przez nauczyciela z każdego przedmiotu. Informacje ogólne nas stronę główną świadectwa oraz inne informacje, spójne we wszystkich dokumentach, są wprowadzane przez szkolnego administratora. Dokumenty generowane są bezpośrednio do pliku (pdf), który można zapisać na dysku i zarchiwizować w celu wystawienia duplikatów. Gotowe dokumenty generują się już po 3 kliknięciach. Generacja i wydruk świadectw dla jednej klasy trwa kilkanaście sekund, po upływie których nauczyciel otrzymuje komplet świadectw i arkuszy ocen dla całej klasy.

NOVO Dziennik Elektroniczny zawiera następujące funkcje:  

 • możliwość umieszczenia logo szkoły
 • dane osobowe ucznia
 • kontakty z rodzicami
 • tygodniowy plan zajęć
 • wprowadzanie informacji:
  • o klasie
  • obserwacji lekcji
  • wycieczek
  • notatek
  • wydarzeń z życia klasy
  • uwag
  • wypadków
  • praktyk itp.
 • monitorowanie realizacji programu nauczania, wykaz tematów lekcji, wskazane braki
 • obecność uczniów na lekcji
 • zestawienie frekwencji
 • oceny z zachowania
 • kontakt z użytkownikami zarówno w formie wiadomości systemowej jak również e-mailowej
 • definiowanie zdarzeń na najbliższe 7 dni
 • ocena opisowa wraz ze schematem na każdy rok nauki. Możliwość modyfikowania i dodawania własnych ocen.
 • definiowanie grup ocen
 • ocena cząstkowa
 • ocena punktowa
 • ocena ważona
 • informacje o uczniach obecnych i nieobecnych w bieżącym tygodniu
 • analiza nieobecności uczniów na poszczególnych przedmiotach
 • statystyki:
  • liczba ocen cząstkowych
  • liczba ocen cząstkowych wg kategorii
  • uczniowie z określoną frekwencji
  • uczniowie z określoną średnią
  • tygodniowe pracy nauczycieli
  • tygodniowe nieobecności uczniów
  • godzin nauczycielskich
  • zajęć świetlicowych
  • zajęć w bibliotece, pedagoga
  • sesji wg okresu nauki
  • sesji użytkowników
  • wprowadzonych zmian i modyfikacji
 • wydruki:
  • karty ocen na zebrania z rodzicami z wyszczególnieniem za co została wystawiona ocena
  • karty ocen semestralnych
  • wykaz ocen końcowych
  • wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów
  • wykaz średnich ocen ze wszystkich przedmiotów
  • wykaz frekwencji
  • sprawozdanie na rade semestralną
 • szybkie i intuicyjne wprowadzanie zastępstw
 • importowanie rozkładów materiału
 • integracja z e-podręcznikiem

 Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Świadectwa:

 • wydruk świadectw na giloszu
 • wydruk arkuszy ocen
 • automatyczne wstawianie ocen z przedmiotów, po wystawieniu oceny rocznej przez nauczyciela w NOVO Dziennik
 • automatyczne zaczytanie danych o uczniu z NOVO Dziennik
 • automatyczne generowanie dokumentów do formatu pdf oraz odt
 • podgląd wzorów świadectw oraz arkuszy ocen w każdym dniu roku szkolnego

Zamówienie programu prosimy kierować o e-mail na adres handel@msoftware.pl lub telefon +94 37440 49 oraz 508 388 459. Pełne dane kontaktowe są na głównej stronie internetowej firmy www.msoftware.pl/sklep

Zamówienie: Dla każdej Szkoły odroczona płatność 14 dni i Faktura VAT. Bezpłatna przesyłka do Szkoły. Po złożeniu zamówienia na e-mail handel@msoftware.pl lub w sklepie

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

przedłużenie NOVO_Szkoła_KOMFORT do 50 uczniów 1 ROK Sekretariat

przedłużenie NOVO_Szkoła_KOMFORT do 50 uczniów 1 ROK Sekretariat